Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Berlini fal ledöntése

2008.07.01

[szerkesztés]

Az NDK-t a hatvanas években a konszolidáció, a hetvenes években a stabilitás jellemezte. Az 1980-as években azonban az állam helyzete az egyre mélyülő pénzügyi-gazdasági válság miatt kritikusra fordult. A konzervatív kommunista államvezetés elszigetelődött a reformok irányába mozduló szocialista országoktól és az ország lakosságától is. A szabadság hiánya és a romló életkörülmények a nyolcvanas évek második felében országos tömegdemonstrációkhoz vezettek, amelyeket a hatalom erőszakkal sem tudott elfojtani. Újból nőni kezdett az államot elhagyók száma, a külföldre kijutók közül egyre többen tagadták meg az NDK-ba való hazatérést.

1989 nyarától mindennapossá váltak a rendszer reformját követelő tömegtüntetések, melyeknek legfőbb követelése a belnémet határ megnyitása és a berlini fal lebontása volt. 1989 nyarán megugrott a szocialista államot elhagyó polgárok száma. Magyarország 1989 augusztusában megnyitotta nyugati határait az NDK polgárai előtt, ezzel rés nyílt a menekülők számára. Az NSZK prágai követségének keletnémet menekülők általi megszállása után az NDK már arra kényszerült, hogy saját területéről engedélyezze egyes polgárai kiutazását. Október folyamán Csehszlovákia többször jelezte a kelet-berlini vezetésnek, hogy tűrhetetlennek tartja a Prága belvárosában előállt helyzetet és ha az NDK nem változtat a keletnémet polgárok nyugatra utazásának szabályain, akkor Magyarországhoz hasonlóan megnyitja nyugati határát.

1989. november 4-én Gorbacsov látogatást tett az NDK-ban. Viselkedése egyértelművé tette a keletnémet vezetés számára, hogy nem zárkózhat el a változtatások elől. Erich Honecker lemondása után az NDK vezetése előre menekült. Csehszlovákia nyomására az NDK-államvezetés kidolgozta a nyugatra utazást szabályozó új javaslatokat.

Falomlás
Falomlás

November 9-én az utazási törvény ügyében ülést tartott a NSZEP felső vezetése. Az ott hozott döntést este egy élőben közvetített sajtótájékoztatón Günter Schabowski ismertette. A tájékoztató után egy olasz újságíró még futó kamerák előtt megkérdezte, hogy mikortól érvényes az utazást megkönnyítő döntés. Schabowski ekkorra már eltette a szemüvegét, így pár másodpercig tanácstalanul forgatta papírjait, majd a következő választ adta: „Nos... Szerintem azonnal hatályba lép... Igen, azonnal.” A tévék előtt ülő NDK-polgárok ezrei indultak meg a berlini határátkelőhelyek felé, ahol egy órán belül hatalmasra nőtt a tömeg. A határőrséget ekkor még nem tájékoztatták, mivel a határozat csak éjféltől lépett volna életbe. Az átkelőknél a feszültség egyre nőtt, a tömeg „visszajövünk, visszajövünk” skandálásal követelte a határ megnyitását. A határparancsnokokat utasították, hogy a leghangosabban követelőzőket engedjék ki az NDK-ból, de igazolványukba tegyenek a visszatérést megtiltó pecsétet. A tömegnyomás azonban odáig fokozódott, hogy 23 órakor a Bornholmer Strasse átkelőnél megszüntették az útlevelek ellenőrzését, felnyittatták a sorompókat és átengedték a tömeget Nyugat-Berlinbe. Pár nap elteltével a mindkét oldalról érkező németek vésőkkel, csákányokkal és puszta kézzel kezdtek hozzá a fal lerombolásához.

1989 után [szerkesztés]

1989. november 9-e után a keletnémet hatóságok nem tudták eldönteni, hogy mi történjen a politikai értelemben már leomlott berlini fal fizikai maradványaival. Az NDK határőrsége változatlanul felügyelte a falat és a NSZEP vezetése úgy gondolta, hogy lehetséges a határzár valamilyen formában való továbbüzemeltetése. Az első hetekben a határőrség munkatársai több helyen is hozzáláttak a megrongált elemek javításához.
A fal leomlása utáni hétvégén 10 új határátkelő helyet nyitottak. A határátkelőknél nagy tömeg gyülekezett és hangosan ünnepelték a fal minden egyes elemének eltávolítását. (A TV-felvételeken ezeket a jeleneteket a berlini fal bontásaként szokták bemutatni, pedig csak az új határátkelők helyén szedték fel a betonelemeket.) 1989. december 24-től már a nyugat-berlini polgárok is beutazhattak Kelet-Berlinbe. Ekkora már igencsak megritkultak a keletnémet határőrség őrjáratai a fal vonalán. Megszűnt az ellenőrzés a határátkelőhelyeknél és a határőrök nem avatkoztak közbe, amikor a berliniek több helyen is bontani kezdték a létesítményeket. A határzár magánszorgalmú bontása különösen az NDK Népi Kamarájának 1990. március 18-án lezajlott választása után gyorsult fel.
1990. július 1-jén, a német valutaunió életbe lépésének napján a határőrség hivatalosan is beszüntette tevékenységét a belnémet határ berlini szakaszán. Július 13-án a Bernauer Strasse-nál hivatalosan is megkezdődött a fal bontása. A munkálatokat az NDK határőrség 300 fős műszaki alakulata végezte és a belvárosi falszakasz bontásával november 30-án végeztek is. Mindössze 6 szakasz maradt meg, emlékműként ma is állnak. A Berlin és Brandenburg határán fekvő műszaki zárat 1991 novemberére számolták fel véglegesen.

Felépítés, szervezet [szerkesztés]

Műszaki adatok [szerkesztés]

Falépítés 1980-ban Nyugat-Berlinből fényképezve
Falépítés 1980-ban Nyugat-Berlinből fényképezve

A berlini fal a 80-as évek elejére érte el műszaki kiépítettségének teljes állapotát. A műszaki zár az NDK-irányából Nyugat-Berlin felé haladva, az alábbi szerkezetben épült ki:

 • egyes szakaszokon, úttorkolatoknál (nem mindenütt) a határterület járművel való megközelítését megnehezítő, de békés képet sugalló, egymástól 1-1,5 méterre vagy érintkezve sorban lerakott, nagy méretű, négyzetes beton „virágládák”, helyenként nem virággal, hanem fákkal beültetve
 • a határterület (Grenzgebiet) kezdetét jelző, piros-fehér festésű, derékmagasságú, vízszintes korlát vagy hasonló festésű oszlop, illetve ezek hiányában függőlegesen felfestett piros-fehér csíkozású sáv. Ennél nyugatabbra csak engedély birtokában lehetett menni.
 • a műszaki zárat az NDK illetve Kelet-Berlin területétől elzáró, 2-3 méter magas, szürke-fehér festésű betonfal (Hinterlandmauer). Ezt sok helyen a határterületbe sorolt épületek fala helyettesítette, hogy a falrendszer minél kevésbé legyen feltűnő
 • 1-2 méter szélességű, szabaddá tett sáv, egyes helyeken (nem mindenütt) nyomsávként kialakítva
 • elektromos jelzőrendszerrel (sziréna és fényjelző) ellátott, kb. 2,5 méter magas drótkerítés
 • egyes szakaszokon (nem mindenütt): kutyafuttató sáv, a kerítéssel párhuzamos, 2 méter magasan kifeszített vezetőszálhoz csúszópórázzal kötött német juhászkutyákkal (az ebek 20-50 méteres szakaszokat tudtak befutni)
 • betonból épült, kb. 10-15 méter magas, lőrésekkel, megfigyelő szobával, fényszóróval ellátott őrtornyok (1989-ben 302 db) sora, egyes pontokon lőrésekkel ellátott betonfedezékekkel kiegészítve
 • az NDK határőrség járőreinek számára kiépített aszfaltozott közlekedőút (Kolonnenweg)
 • lámpaoszlopok sora, amelyek az egész műszaki zárrendszert bevilágították, rajtuk zöld, piros és fehér jelzések mutatták, hogy az NDK határőr járőrök nyugati irányban meddig mehetnek el (ha engedély nélkül nyugat-berlini irányba ennél tovább haladtak, ellenük is életbe lépett a tűzparancs szigorúbb (felszólítás nélküli) formája
 • állandóan frissre gereblyézett ellenőrzősáv (nyomsáv), amely az esetleges szökések nyomát rögzítette
 • egyes szakaszokon (nem mindenütt): gépjárműakadály (KFZ-Sperren), ami a keletről nyugati irányba feltételezett mozgású gépjárművek ellen épült: kelet-nyugati keresztmetszetében lefelé lejtő, és szinte merőleges, 1-2 méteres betonlapokban végződő árok. A szervizutak keresztezésénél az árkot spanyollovasok (3 összetámaszkodó idomvasból álló akadályok) vagy betonelemek pótolták
 • helyi adottságoktól függően 3-10 méter széles, üres, néhol füves terület a nyomsáv és a nyugati fal között; a legveszélyesebb szakasz, az idáig eljutó menekülőnek itt semmi sem kínált fedezéket. A sűrűbben beépített városi szakaszokon ez a sáv gyakran hiányzott, és a nyomsáv a nyugati falig ért
 • a műszaki zár Nyugat-Berlin felé irányban utolsó technikai eleme, a „fal”-ként ismertté vált, 3,75 méter magas, tetején a megkapaszkodás ellen sima felületű betoncsővel kiegészített, L alakú szelvényekből álló, az NDK felé néző oldalán a célzás megkönnyítéséhez fehérre festett betonfal. Nyugat-Berlin felőli oldalát teljes egészében az idők során nyugatiak által ráfestett, gyakran művészi színvonalú graffitik kavalkádja borította, ami Nyugat-Berlin egyik nevezetessége volt. A Nyugat-Berlin és az NDK vidéki területei közötti szakaszokon ezt a falat a megkapaszkodás ellen igen sűrű szövésűre készített, tetején élesen sorjásra hagyott, szinte átvághatatlanul merev és erős, kb. 3 méter magas drótkerítés helyettesítette
 • üres terület a tényleges NDK/Nyugat-Berlin határvonalig; ennek szélessége változó volt, 3 és 10 méter között. Ez a terület az NDK-hoz tartozott, a falat nyugati oldalról graffitivel dekorálók, illetve a falat egészen megközelítő turisták tulajdonképpen határsértést követtek el, de az NDK határőrség efelett a legtöbbször szemet hunyt. NDK részről ritkán (karbantartási, gyomirtási célból) kijöttek ebbe a sávba: ilyenkor a munkásokra fejenként 2 őrszem vigyázott, akik a munkálatok idejére mobil kerítéskordont, vagy piros színű szalagot húztak ki (még a határvonal előtt), amit a munkásoknak tűzparancs terhe alatt tilos volt átlépniük
 • az NDK és Nyugat-Berlin tényleges határvonala. Ezt a legtöbb helyen csak a nyugati szektorok katonai parancsnokságai, illetve a nyugat-berlini rendőrség által a határvonaltól 0,25-1 méterre, nyugati területre kihelyezett táblák (a fontosabb átkelőknél az úttesten felfestett fehér sáv is) jelezték. Több helyen a fal felhúzása után megmaradtak a keleti és nyugati szektorok átjárhatóságának idejéből való négynyelvű (angol, francia, orosz és német) táblák, amelyeknek keleti oldalán az adott nyugati szektorba való belépést, a másikon annak elhagyását jelezték (a Friedrichstrasse és a Zimmerstrasse sarkán, az egykori Checkpoint Charlie-nál az eredeti helyén ma is áll egy korhű másolat). Az átkelők közötti szakaszokon német, angol, török és egyéb nyelvű feliratok figyelmeztették a nyugatról érkezőt, hogy a tábla után már NDK területre ér.

Vízi határszakaszokon a műszaki zár elsősorban tüskés elemekből összerakott drótkerítésből állt, amit egészen a mederig süllyesztettek az átúszások megakadályozására, és ezt állandó vízi (motorcsónakos) járőrözéssel és megfigyeléssel egészítették ki.

A vasfüggöny berlini szakaszán - a belnémet határ más részeivel ellentétben - soha nem telepítettek aknamezőket vagy a menekülőket automatikusan lelövő berendezéseket. A határépítmények pontos felépítését és műszaki adatait államtitokként kezelték, a határőröket pedig a titoktarásra kötelezték.

A belnémet határ berlini szakaszán az alábbi hosszúságban épültek ki a műszaki zár egyes elemei:

 • 41,91 km hosszan 3,6 méter magas vasbeton határfal
 • 58,95 km hosszan 3,4 méter magas vasbeton határfal
 • 68,42 km hosszan 2,9 méter magas drótkerítés, mint „előakadály”
 • 113,85 km hosszú jelződrót
 • 186 megfigyelőtorony
 • 31 vezetési állás

A határ 63,8 km hosszan beépített területen, 32 km hosszan erdős és 22 km hosszan nyílt területen haladt. A vízi határszakaszok hossza 38 km volt.

Határátkelőhelyek [szerkesztés]

A berlini fal mentén 25 határátkelőhelyet (13 közúti, 4 vasúti, 8 vízi) alakítottak ki. A belnémet határ átkelőhelyeinek 60%-a Nyugat-Berlin körül volt. A nyugat-berlini határátkelőhelyek az NDK felől műszakilag kellően megerősített, jól védhető pontok voltak. A rendkívül szigorú ellenőrzést a keletnémet állam határőrizeti szervei és vámosai végezték.
A határ nyugati oldalán a nyugatnémet rendőrség és vámszervek építették ki ellenőrzőpontjaikat. Itt útlevélkezelés nem folyt. A tranzitutak ellenőrzőpontjainál (statisztikai okokból) az utazás célja felől érdeklődtek, illetve a rendőrség a bűnüldözési tevékenysége keretében szűrte az utazókat. A külföldre irányuló teherforgalom vámkezelését is e helyeken végezték. A Dreilindennél lévő (Checkpoint Bravo) és a Friedrichstraße déli végén (Checkpoint Charlie) a város nyugati felét megszálló szövetségesek is ellenőrzőpontokat építettek ki, ám ennek a hétköznapi határforgalomban nem volt jelentősége.
Az 1990-es német vámunió majd újraegyesítés után a határátkelőhelyeket megszüntették.

A berlini határvédelem szervezete [szerkesztés]

Az NDK határőrségének felvonulása 1961. augusztus 13-án
Az NDK határőrségének felvonulása 1961. augusztus 13-án

A nyugat-berlini határ védelméért az NDK határőrségének „Közép” parancsnoksága volt felelős. Az állambiztonsági minisztérium 1989-es adatai szerint parancsnokság állományába 11 500 fegyveres és 500 civil személy tartozott. Az alakulatok hét határvédelmi ezredben (Berlinben Treptow, Pankow és Rummelsburg; Berlin környékén Hennigsdorf, Groß-Glienicke, Potsdam és Kleinmachnow) állomásoztak. A berlini körzethez tartozott két kiképzőközpont is.

Minden határőrezred alárendeltségébe öt század tartozott, valamint egy-egy műszaki, híradós, szállító, kutyakiképző osztag, egy gránátvető és egy tüzérségi üteg, egy felderítő és egy lángszóróval felszerelt harcjármű. A vízi határszakaszokat motorcsónakos alakulatok védték és külön század felelt a határátkelőhelyek védelméért is.

A „Közép” határőrparancsnokság hatókörébe 576 páncélozott harcjármű, 48 gránátvető, 48 páncéltörő ágyú, 114 lángszóró, 156 páncélozott jármű, illetve 2295 egyéb jármű tartozott. A falat 992 kutya őrizte.

Egy átlagos napon 2300 katona volt szolgálatban a fal mentén. Nagyobb események, politikai krízisek vagy tartós rossz idő esetén a határőrizetet megerősítették, ezeken a napokon 2500 határőr lépett szolgálatba.

Képek [szerkesztés]

Perek [szerkesztés]

Németország egységének helyreállítása után a német társadalom nyomást gyakorolt a politikára, hogy a falnál érvényben lévő tűzparancs kiadóit vonják felelősségre. [10] A tűzparancs jogi vizsgálata 2004 őszéig elhúzódott. A nevesebb keletnémet politikusok közül felelősségre vonták az NDK felsővezetésének több tagját és bíróság elé állították az NDK Nemzeti Védelmi Tanácsának egykori tagjait, illetve a határőrség főparancsnokát.
Az eljárás alól nem bújhattak ki az NDK fegyveres erőiben egykor alacsonyabb rangban szolgálatot teljesítők sem. A falnál leadott halálos kimenetelű lövések ügyében 35 vádlottat mentett fel a bíróság. 44-en felfüggesztett börtönbüntetést, míg (a táblázatban külön szereplőket is ide értve) 11-en ténylegesen letöltendő börtönbüntetést kaptak. Az utolsó ítéleteket 2004. november 9-én, a fal leomlásának 15. évfordulóján mondta ki a berlini bíróság.

 

Ítéletek a berlini falnál lelőtt menekülők ügyében
Név Tisztség Ítélet
Erich Honecker Az NDK államtanácsának
elnöke (1971-1989)
A pert Honecker májrákja miatt
nem fejezték be.
Egon Krenz Az NDK államtanácsának
elnöke (1989)
Kétszer 6 év és hat hónap
börtön (2003-ban szabadult)
Erich Mielke Az NDK állambiztonsági
minisztere (1957-1989)
Ítélet nem született, 1993-1995 között egy 1931-es
rendőrgyilkosság miatt volt fegyházban.
Willi Stoph Az NDK belügyminisztere (1952-1955)
és minisztertanács elnöke (1964-1973)
A pert egészségügyi állapota
miatt nem fejezték be
Heinz Keßler A NSZEP elnökségének tagja 7 év és hat hónap börtön (1998-ban,
három év letöltése után szabadult)
Günter Schabowski A NSZEP elnökségének tagja 7 év börtön (2000-ben,
három év 5 hónap letöltése után szabadult)
Fritz Streletz A Nemzeti Védelmi Tanács elnöke 5 év és hat hónap börtön
(szabadult, ügyének felülvizsgálata az
Európai Emberi Jogi bíróság előtt)
Klaus-Dieter
Baumgarten
A határőrség parancsnoka 6 év és 6 hónap börtön (1997-ben
3 év letöltése után szabadult)

A berlini fal emlékei [szerkesztés]

Emlékművek [szerkesztés]

A Bernauer straße-i emlékhely
A Bernauer straße-i emlékhely

Berlinben a fal lebontása után megindult a verseny a városközpontban fekvő legértékesebb területek megszerzéséért. A nagyberuházások, területrendezések átalakították a városi tájat és megváltoztatták azokat a helyeket, ahol addig a határzár állt. A berlini fal A 90-es évek vége óta Berlin egyre nagyobb hangsúlyt fektet a fal egyes, még fellelhető szakaszainak emlékhelyként való megőrzésére, illetve a jelentősebb helyszínek emlékhellyé való átalakítására. 2006-ban a városi szenátus elfogadta a berlini falról való megemlékezés koncepcióját.

A fal kitüntetett pontjai mára komoly idegenforgalmi vonzerővel rendelkező attrakciókká váltak. Berlin egyik leglátogatottabb múzeuma a Checkpoint Charlie-nál létesült Falmúzeum. A Bernauer Straße mentén épségben megmaradtak a műszaki zár elemei. Itt a fal leomlásának 10. évfordulója óta működik az egykori határzárat bemutató kiállítás és dokumentációs központ. A berlini falsétány a fal vonalát követve 21 táblán informálja a látogatókat.[11]

A világ több városában is kiállították a fal egyes darabjait. Többek között áll egy darab a Ronald Reagan Elnöki Könyvtár udvarán Kaliforniában, illetve az Európai Unió brüsszeli székhelye előtti téren is. Budapesten korábban a Tabánban állítottak fel két faldarabot. (A betonelemeket azóta a rongálások miatt elszállították.)

A berlini fal nyomai [szerkesztés]

A kettős bazaltkocka-sor a fal helyét jelöli
A kettős bazaltkocka-sor a fal helyét jelöli

A német egység megvalósulása óta eltelt időben a műszaki zárat szinte teljesen lebontották. A betonelemeket a városi autópályák építésekor használták fel, a fém alkatrészeket beolvasztották. A 90-es években Berlin szenátusa határozatott fogadott el berlini fal helyének megjelöléséről. Egy kettős bazaltkocka sor lefektetéséről döntöttek, amelyet néhol a „berlini fal 1961-1989” feliratú fémtábla tagol. A kockasor a műszaki zárrendszer nyugat-berlini irányban sorrendben legutolsó épített elemének, a nyugati falnak a nyomvonalát jelzi. Az ettől kicsit nyugatabbra esett valamikori szektorhatárokat 1-2 turistalátványosságot (pl. a Checkpoint Charlienál látható szektorjelző táblát) leszámítva ma már szinte semmi nem jelöli.

A berlini belvárost átszelő egykori határsávban az egyesítést követően beinduló építkezések szinte teljesen megváltoztatták a környéket, itt a bazaltkockákon kívül ma már csak kevés emlékkel találkozhat a látogató. A külsőbb kerületekben azonban még ma is jól felismerhető a létesítmény nyomvonala.

A nevezetes Bernauer Strasse délkeleti oldalán, a lerombolt házak helyén kialakított halálsáv helye még ma is jobbára üres. A Bernauer Strasse és az Ackermann Strasse sarkánál egy kb. 70 méter hosszú szakaszon a műszaki zárat teljes szélességében megőrizték, illetve visszaépítették, a látogatók megtekinthetik az eredeti helyén álló keleti Hinterlandmauert, a nyugati „fal”-at és a köztük húzódó valamikor határsávot is. Az utca végén, a Schwedter Strasse, az Oderberger Strasse az Eberswalder Strasse találkozásánál a fal a Bernauer Strassét kettévágva a Schwedter Strassén nyugatra kanyarodott, ellehetetlenítve a Bernauer Strasse és az Eberswalder Strasse villamosforgalmát. A Kelet-Berlinbe eső Eberswalder Strassén ide érkező villamosok pályáját ezért nagy hurokban visszafordították. Ez a fordulóhurok a fenti forgalmi csomópont közelében jelenleg is megfigyelhető.

A berlini népnyelv falsávnak nevezi az egykori határzóna elhanyagolt, beépítetlen vonalát, ahol még ma is láthatóak a betonkerítések és néhol az őrtornyok is. A növényzet az egykor töményen kiszórt gyomirtó szerek miatt csak nehezen regenerálódik. Az egykori 302 őrtoronyból ma még öt látható.

A Mühlenstraße déli oldalán fennmaradt a keleti fal (Hinterlandmauer) 1,3 km hosszú, később festményekkel díszített, East Side Gallery néven ismert szakasza.

A berlini fal a művészetekben [szerkesztés]

 • Az East Side Gallery a berlini fal megnyitása után a keleti oldali falmaradványokon (a Mühlenstraße melletti 1,3 km hosszú szakaszon) 1990 tavaszán létrehozott nemzetközi graffiti galéria.
 • A Pink Floyd 1979-es „The Wall” című lemezéből 1982-ben Alan ParkerThe Wall” címmel rendezett filmet, melyet az album alapján Roger Waters írt. A főszereplő Pinkyt Bob Geldof alakította.
 • Roger Waters, a Pink Floyd egykori basszusgitárosa 1990-ben a fal helyén, számos neves zenész közreműködésével adta elő a The Wall című koncertjét.
 • 1961 – A berlini fal: 2001-es színes, szinkronizált dokumentumfilm 10 percben. Rendezője Vitézy László.

Érdekességek [szerkesztés]

 • Egy keletnémet kispárt a 2005-ös választásokon a berlini fal újjáépítését tűzte ki céljául.
 • Az Asahi TV 1990-ben gyűjtést rendezett Japánban abból a célból, hogy a berlini fal helyét cseresznyefákkal ültessék be. Az összegyűlt egy millió euróból 10 000 cseresznyefát ültettek Brandenburgban és Berlinben.
 • A keletnémet Reichsbahn felelt az épülő fal anyagának helyszínre szállításáért. A nyugat-berlini vasúti hálózatot is a Reichsbahn üzemeltette, ezért a falhoz építőanyagot szállító vonatok átjártak Nyugat-Berlinen.
 • A berliniek által egyszerűen csak Kacsacsőrnek nevezett kertes területen a vonala furcsa kanyarokat írt le. A háborúban győztes szövetségesek a tömböt egyenlő részekre osztották fel, ahol minden egyes keleti teleknek két nyugati szomszédja volt. A kiskertek művelését a fal felépítése után sem hanyagolták el, de csak az NDK „legmegbízhatóbb” polgárai (többnyire párttagok) lehettek itt tulajdonosok.
 • 1988. július 1-jén területcsere zajlott le Kelet- és Nyugat-Berlin között. A fal nyugati oldalán lévő, de az NDK-hoz tartozó ún. Lenné-háromszög addig gyakorlatilag területenkívüliséget élvezett, lakói hajléktalanok és a nyugati törvényekkel szembekerült szélsőbalos aktivisták voltak. A területcsere bekövetkeztekor a nyugati rendőrség azonnal megszállta a területet, amelynek lakói a berlini falon átmászva az NDK-ba menekültek, ahonnan az NDK népi rendőrsége órákon belül visszatoloncolta őket Nyugat-Berlinbe.
 • Az egyezményeknek megfelelően a nagyhatalmak még a hidegháború legfagyosabb óráiban is járőröket indíthattak egymás területére. A fal felhúzását követően az amerikai katonai egységek tüntetően, napi 12 alkalommal mentek át járőrözni a szovjet szektorba. A szovjet egységek a járőrözés mellett gondoskodtak a brit szektorban, a Tiergartenben álló (a környezetétől szögesdróttal elkerített) szovjet hősi emlékmű folyamatos őrzéséről is. [12] [13]
 • Nyugat-Berlin körül az NDK-területébe ágyazva, de attól teljesen elszigetelve 10 nyugati exklávé létezett. Ezek közül az egyetlen lakott a Berlin délnyugati részén fekvő Steinstücken nevű falu volt. 1951-ben a szocialista állam megkísérelte a terület elfoglalását, de a lakosság ellenállása miatt ez nem sikerült. Steinstücken egy rés volt a falon, mivel az odavezető utakon csak tankakadályok álltak. A területen különösen gyakoriak voltak a határőrök dezertálásai. A fal felépítésekor a területre vezető utat az NDK teljesen lezárta, ezért az amerikai hadsereg helikopter-leszállót épített és állandó „helyőrséget” hozott létre Steinstücken egyik portáján. A megoldást 1972 őszén egy bonyolult területcsere és alku hozta el, amikor a két állam kiegyezett egy 20 méter széles korridor létesítésében. A korridort és a települést az NDK ekkor egy külön „steinstückeni fallal” vette körül.
 • 1972-ben az NDK és Nyugat-Berlin vezetői megállapodtak, hogy a nyugati szektorok kommunális hulladékát az NDK szeméttelepein rakják le.

Külső hivatkozások [szerkesztés]

Commons
A Wikimedia Commons tartalmaz berlini fal témájú médiaállományokat.
Commons
A témához kapcsolódó idézetek a Magyar Wikidézetekben:
Idézetek a berlini falról.
A magyar Wikiforrásban további forrásszövegek találhatóak

Jegyzetek [szerkesztés]

 1. ^ Dr. Peter Gödeke: A XX. század krónikája, 1960–1969. Budapest, Officina Nova,1994; p. 896–899. ISBN 9634770045
 2. ^ [1] – Részlet a nyugatnémet Bundesnachrichtendienst jelentéséből; elérés: 2006. március 12.
 3. ^ [2] – A fal története a Deutschlandradio és a Bundeszentrale für politische Bildung közös honlapján; elérés: 2007. március 16.
 4. ^ [3]- A fal története a Deutschlandradio és a Bundeszentrale für politische Bildung közös honlapján; elérés: 2007. március 16.
 5. ^ [4] – A fal története a Deutschlandradio és a Bundeszentrale für politische Bildung közös honlapján; elérés: 2007. március 16.
 6. ^ [5] – Dean Rush Nyilatkozata, 1961. augusztus 13. Elérés: 2007. március 14.
 7. ^ [6] – Konrad Adenauer; 1961. augusztus 13.
 8. ^ Statistisches Landesamt Berlin; Népszámlálás
 9. ^ [7] A berlini fal áldozatait kutató munkacsoport honlapja; Elérés: 2007. március 29.
 10. ^ A tűzparancs létét az NDK politikusai tagadták. 2007 augusztusában a német SPIEGEL című újság ismertette az egyetlen dokumentumot, amely a menekülők lelövésére utasította a belnémet határon szolgálatot teljesítő és a STASI-ba beszervezett határőröket.
  Az fn.hu cikke Elérés: 2007. augusztus 13.
  Az index.hu cikkeElérés: 2007. augusztus 13.
  A Spiegel cikke a tűzparancs felfedezéséről Elérés: 2007. augusztus 13.
 11. ^ A falsétány honlapja; elérés: 2007. május 2.
 12. ^ [8] Egy szovjet járőr és egy NSZK-polgár fényképezi egymást Nyugat-Berlin amerikai szektorában.
 13. ^ [9] Brit katonák ellenőrzik az NDK népi rendőreinek munkáját Kelet-Berlinben.

 

 

 

 

 

A lap eredeti címe: „http://hu.wikipedia.org/wiki/Berlini_fal
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Beleq73

(Iqeqo16, 2019.02.21 02:38)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=32141&qa_1=farmacia-comprar-tadalafil-receta-entrega-r%C3%A1pida-estados http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/daclatasvir-60mg-bon-prix-sur-le-net-bon-site-pour-achat http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-cabergoline-achat-dostinex-pas-cher http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/spironolactone-100mg-o-commander-generique-spironolactone-25mg http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=26567&qa_1=gen%C3%A9rico-lisinopril-hidroclorotiazida-rep%C3%BAblica-federativa http://jaktlumaczyc.pl/80254/selegilina-5mg-comprar-sin-receta-rapido-nicaragua http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/nitrofurantoin-50-mg-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-mismo http://socialchangesa.com/blogs/post/58167 http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-clofazimina-50-mg-sin-receta-barato http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/aciclovir-800mg-comprar-sin-receta-al-mejor-precio-estados-unidos https://www.nettingchat.com/blogs/post/64153 http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/zocord-20-mg-como-comprar-sin-receta-de-forma-segura-como-comprar http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-propranolol-inderal-via-internet-portugal http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-lupigra-sildenafil-citrate-de-forma http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/acarbosa-comprar-en-una-farmacia-online-recomendada-per http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/anacin-525mg-order-where-can-i-buy-aspirin-caffeine-no-need-rx http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/rabeprazol-comprar-en-una-farmacia-online-certificada-estados http://hoidap.eu/?qa=5928/farmacia-online-donde-comprar-lisihexal-mg-de-forma-segura http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/cheap-supracef-250mg-buy-online-best-place-to-buy-generic http://soruanaliz.com/index.php/21791/venlor-comprar-receta-garantia-paraguay-venlor-libre-venta

Awado55

(Abomi42, 2019.02.11 05:52)

http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-hydrea-500mg-internet-pre-o-rem-dio
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/orlistat-comprar-en-una-farmacia-en-linea-fiable-puerto-rico
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/glibenclamida-5-mg-comprar-sin-receta-barato-espa-a-comprar
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-verampil-gen-rico-mais-barato-brasil
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/glipizida-donde-comprar-de-confianza-glipizida-5-comprar-barato
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-amaryl-glimepiride-2-mg-con
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pangavit-4mg-buen-precio-costa-rica
http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-glimepirida-2mg-sin-receta-buen
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/eriacta-sildenafil-citrate-comprar-con-garantia-estados-unidos
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/discount-vidalista-20mg-buy-online-where-to-buy-tadalafil-in
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/comprar-cardarone-amiodarone-200mg-sin-receta-en-internet-comprar
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/ledipasvir-y-sofosbuvir-90-400-mg-comprar-en-una-farmacia-online

Adori29

(Ibico93, 2019.02.10 11:52)

http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/order-bimatoprost-where-to-order-bimatoprost-cheap
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/calan-verapamil-240mg-como-comprar-pre-o-via-internet-brasil
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-generico-carvedilol-sin-receta-de-forma-segura-m
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/urginol-tolterodine-livraison-gratuit-bon-prix-urginol-generique
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/prohist-promethazine-25-mg-o-achat-promethazine-en-belgique
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-plan-b-sin-receta-ahora-rep-blica-del-ecuador
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-etodolaco-sin-receta-urgente-rep
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-permethrin-gen-rico-r-pido-internet-rep
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-duphaston-10-mg-sin-receta-ahora-ecuador
http://property.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-tomoxetinum-sin-receta-al-mejor-precio-ecuador
http://jaktlumaczyc.pl/76559/commander-effexor-venlafaxine-marche-venlafaxine-ordonnance
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-etodolac-200mg-gen-rico-sem-prescri-o-brasil
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/prinizide-comprar-gen-rico-entrega-48-horas-online-brasil
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/nimodipino-donde-puedo-comprar-en-l-nea-chile
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/low-price-clozapine-25-mg-order-online-clozapine-for-cheap-cod
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/achat-en-ligne-telmisartan-40-mg-pas-cher-site-fiable-micardis
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/low-price-celebrex-200-mg-order-online-where-can-i-order

Cixam04

(Okuye09, 2019.02.07 20:00)

http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/24873
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/phexin-cephalexin-comprar-gen-rico-via-internet-eurofarma
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-voveran-sr-diclofenac
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-ketobun-a-100mg-sin-receta-urgente
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/adapaleno-donde-comprar-sin-receta-fiable-chile
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ravana-tadalafil-fiable
http://destinosexotico.com/blogs/post/64505
http://www.cavers.club/blogs/post/12749
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/achat-mestinon-pyridostigmine-bromide-en-ligne-mestinon-60-mg
http://property.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-requip-con-seguridad-argentina
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/comprar-mellaril-thioridazine-25mg-entrega-r-pida-internet-no
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-sex-up-sildenafil-citrate-130mg-gen-rico
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/olmec-olmesartan-como-comprar-sin-receta-y-pagar-con-visa
http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-duloxetina-pago-visa
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-flavoxato-al-mejor-precio
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/comprar-betafortan-n-o-precisa-receita-m-dica-pela-internet-pre-o
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-prochlorperazine-sin-receta-al
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/alfuzosina-comprar-en-farmacia-online-sin-gastos-de-envio
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-latanoprost-ahora-estados-unidos
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-moxal-500mg-gen-rico-sem-prescri-o
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-yasmin-gen-rico-r-pido-pela-net-brasil
http://answers.codelair.com/25577/cheap-calan-240mg-order-online-is-safe-buy-calan-online-yahoo
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-finpecia-1-mg-de-forma-segura-us-comprar
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/super-kamagra-sildenafil-dapoxetine-en-ligne-moins-cher-achat
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-palexil-15-mg-sin-receta
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-sildenafilo-dapoxetina
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-zebeta-bisoprolol-fumara-1
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/zidovudine-100mg-order-buy-cheap-zidovudine-online-retrovir
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/famciclovirum-500-mg-puedo-comprar-sin-receta-en-internet
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-azulfidina-sulfasalazine-de-calidad

Qited98

(Xusiy64, 2019.02.07 02:25)

http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-effexor-xr-venlafaxine-75-mg-buen http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/buy-glipizide-5mg-low-price-cheap-generic-glipizide-usa http://foodtube.net/profiles/blogs/cabergolek-vrai-achat-acheter-cabergoline-par-telephone http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-bisoprolol-5mg-sin http://recampus.ning.com/profiles/blogs/tidomet-carbidopa-levodopa-25mg-generique-en-ligne-acheter-rapide http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/apicalis-40-mg-o-achat-moins-cher-tadalafil-suisse-vente http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-de-cialysin-tadalafil-20-mg http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-fexofenadina-180-mg-gen-rico-mais-barato http://movsam.ning.com/profiles/blogs/commander-du-terazosin-hydrochloride-5-mg-site-de-pharmacie-en http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/comprar-valaciclovir-1000mg-sin-receta-con-garantia-honduras http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-generico-cialis-tadalafil-sin-receta-buen-precio-usa http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-isosorbide-dinitrate-sin-receta http://soruanaliz.com/index.php/24009/discount-theo-400mg-online-can-purchase-theophylline-cheap http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-de-maxaquin-400mg-forma-segura http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/comprar-carvedilol-gen-rico-envio-rapido-brasil http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/zenavil-tadalafil-en-ligne-au-rabais-acheter-paiement-visa http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sulfasalazina-al-mejor http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-clomifeno-100-mg-barato-honduras http://property.ning.com/profiles/blogs/order-proventil-0-1mg-proventil-where-buy-in-safely-online-uk http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-clofazimine-50-mg-sin-receta-de http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/t-fil-20-mg-comprar-sin-receta-en-internet-guatemala http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/pentasa-buy-no-prescription-is-it-legal-to-buy-pentasa-online http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-lamotrigina-50-mg-con-seguridad-chile http://www.facecool.com/profiles/blogs/sotabeta-sotalol-au-rabais-et-sans-ordonnance-sotabeta-canada https://bemysoul.com/blogs/post/21159 http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/comprar-pargitan-2-mg-sin-receta-env-o-urgente-paraguay http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/6997 http://movsam.ning.com/profiles/blogs/fenazopiridina-como-puedo-comprar-sin-receta-env-o-urgente-usa http://property.ning.com/profiles/blogs/intagra-sildenafil-citrate-como-comprar-urgente

Toful39

(Ozise22, 2019.02.06 08:24)

http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/clozapine-buy-online-buy-clozapine-no-prescription-bitcoin
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/ejertol-sildenafil-citrate-en-ligne-commander-sans-ordonnance-ou
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tevanate-sin-receta-buen-precio
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viagra-sin-receta-env-o-gratis
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-gen-rico-venla-q-n-o-precisa-receita-m-dica
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/etionamida-comprar-en-farmacia-online-certificada-reino-de-espa-a
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-allopurinol-bon-marche-meilleur-site-pour-acheter
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-rabeprazolum-rabeprazole
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/comprar-cefdinir-en-farmacia-online-estados-unidos
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-celebrex-de-confianza-estados-unidos
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/belmazol-citalopram-hydrobromide-40mg-en-ligne-achat-rapide-achat
http://destinosexotico.com/blogs/post/69387
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/valacyclovir-donde-comprar-sin-receta-con-garantia-comprar
http://soruanaliz.com/index.php/27117/donde-la-orden-sinlip-sin-receta-de-forma-segura-dominicana
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-thioridazine-10-mg-buen-precio
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/levothyroxine-o-acheter-peut-on-acheter-levothyroxine-en
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/spironolactone-como-comprar-en-internet-per-spironolactone-25mg
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-turbovas-pago-mastercard
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/buy-vardenafil-cheap-vardenafil-otc-in-us
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/como-puedo-comprar-etambutol-urgente-ecuador-etambutol-800mg-con

Lanoh60

(Izugi48, 2019.02.05 09:14)

http://ggwadvice.com//index.php?qa=54651&qa_1=generique-sildenafil-commander-pharmacie-sildenafil-generic http://www.prds66.fr/profiles/blogs/low-price-tretinoin-025-mg-buy-online-how-to-buy-retin-a-in http://property.ning.com/profiles/blogs/buy-doxal-25-mg-cheap-generic-doxal-buy-no-prescription http://social.leembe.com/blogs/post/43604 http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/fenitoina-100mg-como-puedo-comprar-ahora http://wu-world.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-lamivudina-combivir-gen-rico-frete-gr-tis http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/lera-donde-comprar-sin-receta-con-garantia-usa http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fluconazol-sin-receta-1 http://flutes.ning.com/profiles/blogs/buy-dexamethasone-0-5mg-online-buy-dexamethasone-online-without http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/furazolidona-puedo-comprar-sin-receta-env-o-r-pido http://recampus.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-d-achat-de-amlodipine-10mg-le-prix-norvasc-5mg http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/cheap-ologyn-0-03-0-15mg-buy-online-how-to-buy-ethinyl-estradiol http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-acheter-du-eskalith-300mg-peut-on-acheter http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-commander-lysalgo-mefenamic-acid-500mg-en-ligne-moins-cher-sans http://flutes.ning.com/profiles/blogs/viagra-con-dapoxetina-sildenafil-dapoxetine-100-60-mg-como

Namel54

(Uliti62, 2019.02.04 11:21)

http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/sumatriptan-comprar-en-farmacia-online-todo-en-medicinas-honduras
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-mamagra-sildenafil-citrate-entrega-r-pida-chile
http://bioimagingcore.be/q2a/62731/comprar-generico-latisse-espa%C3%B1a-bimatoprost-generico-barato
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-venlor-venlafaxine-ahora-estados
http://answers.codelair.com/36266/como-comprar-gen%C3%A9rico-desmopressina-ddavp-mais-barato-brasil
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-vigra-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica-via
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/o-commander-seldan-sildenafil-citrate-bon-prix-acheter-seldan-sur
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-amantadina-100mg-con
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/valaciclovir-500-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o
http://brooklynne.net/profiles/blogs/allegra-buy-cheap-how-to-order-fexofenadine-without-prescription
http://foodtube.net/profiles/blogs/site-serieux-pour-acheter-omeprazole-achat-de-prilosec-avec
http://socialchangesa.com/blogs/post/72382
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bromocriptina-2-5mg-r-pido
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/primidone-250mg-bon-prix-mysoline-generique-prix
http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/73622#sthash.SQnw5OLM.MCtcjXot.dpbs
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/puis-je-acheter-finasteride-5mg-bas-prix-finasteride-bon-prix
http://hoidap.eu/?qa=4319/orlistat-60-mg-comprar-con-mastercard-dominicana
http://brooklynne.net/profiles/blogs/jasmine-ethinyl-estradiol-and-drospirenone-en-ligne-au-rabais
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/o-acheter-en-ligne-clonidine-0-15mg-acheter-clonidine-en-france
http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-urocard-2-mg-gen-rico-mais-barato-brasil
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/dafilar-tadalafil-10-mg-puedo-comprar-sin-receta-urgente
http://answers.codelair.com/36052/clomifeno-comprar-online-ecuador
http://social.leembe.com/blogs/post/43947
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-claritin-loratadine-barato-costa-rica
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/buy-fevrin-525mg-cheap-how-can-i-purchase-aspirin-caffeine-no
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/discount-omnicef-300mg-buy-online-buy-omnicef-melbourne-australia
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/metformin-glyburide-order-where-can-i-buy-metformin-glyburide

Mekoq32

(Ufugi74, 2019.02.04 01:54)

http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-100mg-vrai-pas-cher-achat-sans-ordonnance-o-commander
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/comprar-cilostazol-com-garantia-na-internet-rep-blica-federativa
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/amitriptylina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura-per
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-metoprolol-sin-receta
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bimatoprost-3-mg-sin
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sofosbuvir-400-mg-sin-receta-con
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ranitidine-ahora
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/cheap-benolaxe-75-mg-buy-online-how-can-i-order-venlafaxine
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/labetalol-100mg-comprar-pre-o-pela-net
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/o-commander-sumatriptan-100-mg-en-ligne-pharmacie-suisse-en-ligne
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-nizoral-200mg-moins-cher-ketoconazole-tarif
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-mclafil-60-mg-env-o-gratis-honduras
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/clomifeno-25-mg-comprar-en-farmacia-online-con-entrega-r-pida
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-asendin-amoxapine-100-mg
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-theo-24-sr-theophylline-con
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/low-price-nitrofurantoin-50mg-order-online-best-site-to-buy
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vasotec-de-forma-segura

Gunar83

(Migik05, 2019.02.03 16:48)

http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/bustab-5mg-o-en-commander-en-ligne-prix-bustab-generique-en
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/buy-methocarbamol-500mg-online-want-to-buy-methocarbamol
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/zidovudine-100mg-comprar-en-farmacia-online-con-env-o-gratis-per
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=24801&qa_1=phenazopyridine-pyridium-comprimido
http://jaktlumaczyc.pl/74439/buy-acarbose-50mg-online-can-i-buy-precose-safely-online
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-refeel-tadalafil-en-ligne-pas-cher-securise-acheter
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-de-avodart-dutasteride-0-5mg-sem-prescri-o-via
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/catapres-clonidine-0-1mg-generique-en-ligne-achat-paiement-visa
https://madbuddy.club/blogs/post/29766
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-ampicillin-sin-receta-buen-precio-chile-comprar
http://ggwadvice.com//index.php?qa=60730&qa_1=comprar-aciclovir-receta-urgente-comprar-aciclovir-farmacia
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/hippigra-sildenafil-citrate-como-comprar-entrega-r-pida-pela-net
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/inaspir-salmeterol-0-025mg-bon-prix-et-sans-ordonnance-boite
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/82/14626/ciproheptadina-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-honduras
http://clan.hupshup.com/blogs/post/23109
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-cefdinir-con-mastercard
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/buy-famotidine-cheap-how-to-purchase-pepcid-in-verified-medstore
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/clindamycine-300mg-en-ligne-pas-cher-acheter-clindamycine-pas
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/comprar-propranolol-inderal-gen-rico-portugal
http://ggwadvice.com//index.php?qa=63472&qa_1=farmacia-generico-leukeran-calidad-comprar-leukeran-bolivia

Makum91

(Amowe94, 2019.02.03 07:40)

http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/tantrix-sildenafil-citrate-como-posso-comprar-urgente-internet http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-isosorbida-10-mg-sin-receta-con http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tadalafila-com-desconto-portugal http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/hytrin-terazosin-1-mg-como-posso-comprar-gen-rico-via-internet http://movsam.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-duloxetina-por-internet-uruguay-duloxetina-40 http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/coversyl-perindopril-4mg-comprar-en-farmacia-online-andorra-donde http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/cardarone-amiodarone-en-ligne-bon-marche-acheter-visa-achat http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/buy-zimagra-safely-can-i-purchase-sildenafil-citrate-cheap http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-falic-urgente-uruguay http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ciaton-tadalafil-60mg-sin http://www.prds66.fr/profiles/blogs/low-price-bisacodyl-5-mg-buy-online-bisacodyl-available-uk-buy http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/perindopril-4-mg-como-puedo-comprar-sin-receta-r-pido http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/voltaren-sr-diclofenac-100-mg-como-comprar-entrega-r-pida http://whazzup-u.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-clomipramina-25mg-entrega http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-imdur-60mg-urgente-imdur-20mg http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/sporanox-itraconazole-100-mg-vrai-pas-cher-commander-sans http://www.facecool.com/profiles/blogs/glibenclamida-5-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o

Obomi74

(Ozude40, 2019.02.02 21:55)

http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/acheter-risperidone-site-francais-o-acheter-du-risperdal-pour
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-clomipramina-al-mejor-precio-espa
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/para-comprar-avapro-sin-receta-ahora-per-comprar-irbesartan
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/genfibrozila-comprar-de-confianza-internet
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-dapoxetina-buen-precio-guatemala
http://ox.redcasper.com/oxwall2/blogs/post/39515
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-glimepiride-amaryl-entrega-em
http://www.facecool.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cefdinir-omnicef-gen-rico-e-quanto-custa
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-pharflox-200mg-sin-receta-fiable
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/linezolidum-como-puedo-comprar-sin-receta-online-costa-rica
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-linezolide-600mg-moins-cher-site-francais-belgique
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/nimodipino-comprar-en-farmacia-online-fiable-donde-comprar
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-mesalazina-asacol-400-mg-gen-rico-sem
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/generique-zithromax-azithromycin-500mg-achat-site-fiable-vente
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cialis-tadalafil-sin-1
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/cheap-dometic-10mg-buy-online-buy-dometic-cheap-no-prescription

Elaku93

(Utale23, 2019.02.02 01:26)

https://ic69.tumblr.com
https://rkimzi.tumblr.com
https://ezquadros.tumblr.com
https://mysafeport.tumblr.com
https://songghana.tumblr.com
https://mimundoterminaenel.tumblr.com
https://finally-fitnesss.tumblr.com
https://ahappyplaceforlovelyflowers.tumblr.com
https://jay-nicay8d.tumblr.com
https://thcmvss.tumblr.com
https://portvaillant.tumblr.com
https://ghettonificent.tumblr.com
https://sad-boy305.tumblr.com
https://bjaubello27.tumblr.com
https://freedom-of-lo-ve.tumblr.com
https://sansahawke.tumblr.com

Ojahu86

(Hakac52, 2019.02.01 14:28)

https://ravensue1.tumblr.com https://punishedstrider.tumblr.com https://2310-3110.tumblr.com https://ssh-88.tumblr.com https://perdida-en-las-tinieblas.tumblr.com https://rawanalsab.tumblr.com https://pina9six.tumblr.com https://enlighttheground.tumblr.com https://erwtamoyagiatreute.tumblr.com https://meanslappy.tumblr.com https://lil-zone.tumblr.com https://babyggirl98.tumblr.com https://bombayundgin.tumblr.com https://daydreamergirlworld.tumblr.com https://ghettonificent.tumblr.com https://kazaaaazade.tumblr.com https://nobody-4-fun.tumblr.com

Odome84

(Vicoy67, 2019.02.01 04:00)

https://curvesgalorexx.tumblr.com https://yuhbecanim.tumblr.com https://carmelcoffeecats.tumblr.com https://blanc-perfumes.tumblr.com https://keyameric0.tumblr.com https://mimundoterminaenel.tumblr.com https://g0ldlace.tumblr.com https://mylittlegirlsuicide.tumblr.com https://hijo-cama-menta-sien.tumblr.com https://moonligh---t.tumblr.com https://mayasizviski.tumblr.com https://catchmehazza.tumblr.com https://kicsitkonnyebb.tumblr.com https://ghettonificent.tumblr.com https://rkimzi.tumblr.com https://leben-kaempfen-sterben.tumblr.com

Nigir04

(Dunif51, 2019.01.31 17:57)

http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/norethin-norethindrone-acetate-como-puedo-comprar-en-internet
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-generico-doxazosin-mesylate-de-confianza-espa-a
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/lithium-300mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-seguridad-panam
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-ivermectina-sin-receta-fiable-bolivia-comprar
https://www.newworldtube.com/blogs/post/49549
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/clomipramina-10mg-donde-comprar-env-o-r-pido-nicaragua
http://soruanaliz.com/index.php/25812/cheap-viramune-online-where-order-nevirapine-free-shipping
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/rizatriptan-10mg-como-posso-comprar-gen-rico-internet-brasil
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/clomifeno-100-mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-entrega-r
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/comprar-allegra-fexofenadine-180-mg-envio-rapido-brasil
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-inderal-la-40mg-acheter-propranolol-original-en
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/clomid-25-mg-como-posso-comprar-gen-rico-envio-rapido-no-brasil
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/achat-rapide-tofranil-bon-prix-avec-visa-le-prix-du-tofranil-en
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/buy-metoprolol-25mg-online-buy-25mg-metoprolol-online
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/buy-valparin-250mg-safely-can-i-purchase-valproic-acid-in-trusted
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/order-erythromycin-without-prescription-where-to-purchase-ilosone

Jeyem83

(Gefoc59, 2019.01.31 02:55)

http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bisacodilo-5mg-sin-receta http://bricolocal.com/profiles/blogs/buy-ramitax-can-i-order-ramalteon-free-delivery https://seekspan.com/index.php?qa=115369&qa_1=minocycline-hydrochloride-comprar-seguridad-comprar-domicilio http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/coversyl-4mg-como-comprar-sin-receta-pago-mastercard-usa-comprar http://bioimagingcore.be/q2a/52778/express-amoxicilline-ordonnance-trimox-pharmacie-tunisie http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/glucotrol-commander-baisse-prix-glucotrol-prix-le-moins-cher http://dmoney.ru/50647/finasterax-finasteride-comprar-venezuela-pastilla-finasterax http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/glucophage-sr-como-comprar-al-mejor-precio-metformin-500mg http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-levitra-60-mg-buen-precio-comprar http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-cefalexina-r-pido-estados-unidos-comprar-keflex http://korsika.ning.com/profiles/blogs/tiova-tiotropium-bromide-comprar-sin-receta-de-calidad-republica http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/comprar-metoprolol-gen-rico-de-forma-segura-online-brasil http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-azitromicina-zithromax-500mg-gen-rico-com http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=69086&qa_1=hidroxizina-25-como-comprar-sin-receta-mejor-precio-espa%C3%B1a http://bobford.ning.com/profiles/blogs/hippigra-sildenafil-citrate-en-ligne-pas-cher-acheter-sans http://bobford.ning.com/profiles/blogs/lexapro-5mg-donde-puedo-comprar-con-seguridad-reino-de-espa-a http://brooklynne.net/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-azatioprina-sin-receta http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-primidona-al-mejor-precio-usa-mysoline-250-mg http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/endep-amitriptyline-10mg-como-comprar-de-forma-segura

Efepe98

(Irobe12, 2019.01.29 01:55)

http://bricolocal.com/profiles/blogs/o-commander-du-carbamazepine-200mg-tegretol-instant-prix
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-oxitetraciclina-de-1
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/hydroxyurea-500-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-en-l-nea
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-do-citalopram-celexa-40-mg
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/order-tamsulosin-0-2-mg-safely-where-to-buy-flomax-no-need
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-agitafil-tadalafil-10-mg-sin-receta
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-meradexon-0-5-mg-dexamethason-dexamethason-0-5-mg
http://vaal-online.co.za/blogs/post/32053
http://www.facecool.com/profiles/blogs/pantodac-pantoprazole-comprar-sin-receta-online-espa-a-quero
http://medioteca.com.ar/blogs/post/46986
http://bioimagingcore.be/q2a/61956/donde-a-la-orden-raniplex-ranitidine-de-confianza-per%C3%BA
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/puis-je-acheter-du-artane-trihexyphenidyl-2-mg-artane-sans
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-dilantin-phenytoin-sin-receta-env-o
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/calcium-acetate-667-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/alendronato-35mg-comprar-en-farmacia-online-fiable-espa-a
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/itraconazol-comprar-gen-rico-de-forma-segura-online-brasil
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/order-chloramphenicol-250mg-safely-buying-chloramphenicol-online
https://whanswerz.com/1971/comprar-cordarone-amiodarone-receta-segura-estados-unidos
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/lamotrigine-100mg-comprar-en-farmacia-en-linea-fiable-ecuador
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/levlen-ethinyl-estradiol-levonorgestrel-donde-comprar-sin-receta
http://property.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-rizatriptan-5-mg-how-to-purchase-maxalt-in
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=21682&qa_1=comprar-espironolactona-internet
https://seekspan.com/index.php?qa=137963&qa_1=comprar-generico-simvastatin-segura-plurinacional-bolivia
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/vadiral-valacyclovir-500mg-a-bon-prix-sur-le-net-livraison-rapide
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-fluoxetine-comprar-en-una-farmacia-en-linea-confirmaci
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-amiodarona-100-mg-ahora-espa-a-comprar

Suhuy65

(Vanep89, 2019.01.28 18:11)

https://www.okeynotes.com/blogs/196671/8273/farmacia-online-donde-comprar-vizarsin-100-mg-de-confianza-ecua
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tada-gen-rico-com-frete-gr-tis-internet
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/82/12006/viagra-sildenafil-citrate-130-mg
http://www.facecool.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-viagra-sildenafil-citrate-100-mg-gen-1
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/zilden-sildenafil-citrate-au-rabais-securise-zilden-baisse-de
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-prilo-sildenafil-citrate-n-o-precisa
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/sildenax-sildenafil-citrate-50mg-bon-marche-en-ligne-site-fiable
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-trepol-130mg-al-mejor-precio-espa-a-trepol-y
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/5679
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=19194&qa_1=realizar-pedido-tadgo-tadalafil-l%C3%ADnea
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-capecitabina-xeloda-sem-receita-medica-na-internet-brasil
http://bricolocal.com/profiles/blogs/o-commander-du-en-ligne-manly-sildenafil-citrate-100mg-bon-prix
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-sitrepa-barato-espa-a
http://divinguniverse.com/blogs/post/74737
https://www.olliesmusic.com/blog/36680/farmacia-online-donde-comprar-generico-dutasteride-0-5mg-ahora-espaГ±a-compr/
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-duroval-100mg-sin-receta-pago-visa
http://foodtube.net/profiles/blogs/discount-wingora-100mg-buy-online-how-can-i-order-sildenafil
http://snopeczek.hekko.pl/228012/happigra-achat-prix-commander-sildenafil-citrate-rapidement
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/order-cheap-zygora-200mg-zygora-price-comparison-150mg
http://www.themindbook.org/nmp/blogs/post/377
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/petibelle-comprar-de-forma-segura-chile-donde-comprar-petibelle-3
http://gennethub.com/blogs/1380/9889/farmacia-online-donde-comprar-adagrin-sildenafil-citrate-con-ma
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-virineo-sildenafil-citrate-50mg-barato-portugal
http://professoratciutatvella.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-levofloxacino-maxaquin-400-mg-de-confianza
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/achat-en-ligne-galotam-sildenafil-citrate-120-mg-le-galotam-en

Iyiba84

(Enuva25, 2019.01.28 08:45)

http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-cianeo-tadalafil-gen-rico-sem-receita-internet-brasil
https://ikriate.me/blogs/800/16679/order-corsenile-without-rx-can-i-buy-sildenafil-citrate-cheap
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/lamivudina-zidovudina-300-150mg-comprar-sin-receta-fiable
http://property.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-veega-sildenafil-citrate-sin-receta-de
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/lidera-200mg-buy-without-prescription-where-to-order-sildenafil
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/recherch-achat-furadantin-nitrofurantoin-50mg-ou-acheter
http://explicitty.com/blogs/2081/40963/farmacia-online-donde-comprar-generico-atlagra-ahora-panama
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-duloxetina-r-pido-panam
http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/339857
http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/tadonis-donde-puedo-comprar-sin-receta-online-guatemala
http://wu-world.com/profiles/blogs/comprar-famvir-famciclovir-500mg-sin-receta-en-l-nea-per
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/viagra-200-mg-como-comprar-entrega-r-pida
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/acheter-erectol-plus-pas-cher-acheter-erectol-plus-en-belgique
http://www.collabzo.com/pwrportal/blogs/76/11238/desmopresina-0-01-mg-como-puedo
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-veega-150-mg-sin-receta-r-pido-bolivia